Propozycja towarowa

Formularz zgłoszeniowy

 

Formularz umożliwia zgłoszenie produktu do Platformy Handlowej www.soldy.pl prowadzonej przez A.P. INFO-JURIKOM (dalej jako Administrator).

Przesyłając formularz, Zgłaszający potwierdza akceptację regulaminu współpracy umieszczonego poniżej.

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

I Wymogi formalne

1. Prawo zgłoszenia produktu mają tylko podmioty gospodarcze (zwane dalej Zgłaszający).

2. Zgłoszenia mogą dokonywać jedynie osoby upoważnione do reprezentacji firmy Zgłaszającej.

3. Zgłaszany produkt znajduje się w ofercie handlowej Zgłaszającego.

4. Zgłaszający posiada prawo do rozpowszechniania tekstów, znaków firmowych oraz grafik wskazanych w formularzu.

5. Zgłaszający jest odpowiedzialny za zgodność zgłoszonych danych ze stanem faktycznym.

II Zasady współpracy

6. Zgłoszenie jest przekazane do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia przelewu na konto Administratora kwoty brutto 12,30zł bedącej opłatą za umieszczenie produktu w Platformie Handlowej

7. Administrator ma prawo do rezygnacji z umieszczenia produktu w witrynie Platformy bez podania przyczyn.
W takim przypadku wpłacona kwota zostaje zwrócona w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu na konto Administratora.

8. Produkt zostaje umieszczony w witrynie Platformy na okres 3 miesięcy, począwszy od dnia zakończenia prac wdrożeniowych.

9. Rozpoczęcie okresu aktywności produktu na Platformie Handlowej jest potwierdzane stosowną wiadomością elektroniczną przesłaną do Zgłaszającego. Załącznikiem jest Faktura VAT dokumentująca opłatę za obecność produktu w witrynie handlowej

10. Wykupienie abonamentu gwarantuje utworzenie dodatkowej dedykowanej strony produktowej w galerii stron: BAZAR . Strona zachowuje aktywność na czas trwania abonamentu.

11. Zgłaszający ma prawo wycofać produkt z witryny Platformy bez podania przyczyn przesyłając stosowne wypowiedzenie drogą elektroniczną.
Administrator jest zobowiązany niezwłocznie po potwierdzeniu wypowiedzenia wycofać produkt z witryny.

12. Zgłaszający ma prawo do jednej aktualizacji danych produktowych w miesiącu.
Cena produktu może być zmieniana jeden raz w tygodniu.

III Zasady komunikacji z klientem

13. Administrator po otrzymaniu zamówienia na produkt Zgłaszającego wysyła niezwłocznie wiadomość elektroniczną z treścią zamówienia oraz danymi Zamawiającego na adres podany w formularzu.

14. Zamówienie jest podstawą realizacji procesu sprzedaży produktu przez Zgłaszającego.

15. Zgłaszający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając wiadomość elektroniczną do Zamawiającego i Administratora.

16. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Zgłaszający jest zobowiązany wyjaśnić przyczynę odstąpienia od realizacji zamówienia w stosownej wiadomości elektronicznej do Zamawiającego i Administratora.

17. Wszystkie czynności podejmowane w celu realizacji zamówienia, sprzedaży, dostawy produktu, ewentualnych reklamacji i zwrotów dokonuje Zgłaszający.

V Odpowiedzialność

18. Za proces realizacji zamówienia, sprzedaży, dostawy produktu, ewentualne zwroty, reklamacje i wady produktu oraz zgodność z wymogami aktów prawnych normujących sprzedaż internetową odpowiada Zgłaszający.

19. Wszelkiego rodzaju spory prawne pomiędzy Zgłaszającym, a Administratorem mogą być rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

VI Opłaty

Opłaty za umieszczenie produktu na Platformie Handlowej należy wpłacać na konto:
INFO-JURIKOM 03-984 Warszawa, Umińskiego 8/59

68 1020 1013 0000 0002 0003 7572
Wysokość opłaty brutto za 1 produkt: 12,30zł
Okres ekspozycji produktu: 3 miesiące

Tytułem: Opłata za umieszczenie nazwa produktu w soldy.pl

Przeniesienie FOTO produktu

Jeżeli chcesz pobrać zdjęcie produktu ze swojego komputera (do 2MB) przejdź obok. Jeśli chcesz wskazać stronę www ze zdjęciem przejdź niżej.

Kliknij przycisk: PRZEGLĄDAJ, kliknij 2x wybraną nazwę pliku i zapisz go przyciskiem ZAŁADUJ

Nazwa produktu:

Foto produktu:
Wpisz skąd pobrać

Opis produktu:
Tekst lub wskazówki skąd pobrać opis

Cena netto:
w zł,gr

% VAT:

Koszt wysyłki: w zł,gr

Uwagi dodatkowe:

 

Nazwa Firmy

Adres Firmy

E-mail
Do przesłania zamówienia

Imię i nazwisko
osoby upoważnionej

Tylko do wiadomości administratora systemu

Telefon kontaktowy

Tylko do wiadomości administratora systemu

Adnotacje
tylko do wiadomości administratora

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość: sklep@soldy.pl   lub telefon:
22 671-74-78, 501-130-653

Pomysł, wykonanie i administracja: Agencja Promocyjna INFO-JURIKOM Firma działa od 1992r. Siedziba: 03-984 Warszawa, ul.Umińskiego 8/59 tel: 22 671-74-78 Firma zarejestrowana pod Nr:50857 w Ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe REGON: 013122820  NIP: 113-020-62-55