system dystrybucyjny SDOG

Nasza propozycja:

egzaminy językowe

FOTO PRODUKTU

Klikając foto, obejrzysz stronę prezentacyjną firmy

 Egzamin językowy BULATS
czyli  Business Language Testing Service jest
narzędziem zaprojektowanym do sprawdzania  poziomu
kompetencji językowej pracowników, uczestników
szkoleń lub kandydatów do pracy. 
  
Egzamin BULATS przygotowywany jest przez wiodące
międzynarodowe instytucje językowe takie jak
Cambridge English Language Assessment, Alliance
Française, Goethe Institut Universidad de
Salamanca oraz ALTE (Europejskie Stowarzyszenie
Egzaminatorów Językowych).
  
BULATS dostępny jest w językach:
 angielskim
 francuskim
 niemieckim
 hiszpańskim
  
Główne zalety BULATS to:
- szybkość przeprowadzenia oraz oceny (wersje
  online!)
- czytelne wyniki odnoszące się do
  międzynarodowych standardów oceny kompetencji
- elastyczność w doborze formy  i rodzaju egzaminu
  (wersje online!)
- adekwatność treści egzaminu do zadań jakie
  wykonują pracownicy
- pełna skala oceny poziomów – od początkującego
  do zaawansowanego
  
Egzamin BULATS spełnia wymogi  rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w
sprawie sposobu przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Osoby przystępujące do egzaminu BULATS są oceniane
w sześciostopniowej skali (od A1 do C2). Są to
oficjalne poziomy Rady Europy.
 
proponuje  WORLWIDE SCHOOL Szkoła Językowa
Szkolenie językowe dla firm z terenu całego kraju.
Nauka języka angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego. Kursy przygotowują do
egzaminów językowych CAE, CPE, FCE, IELTS, TOEFL.
Ogólnopolskie zajęcia indywidualne i grupowe.
Wirtualne klasy - szkolenia online dla korporacji.
Firma wyróżniona znakiem jakości PASE Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Jakości Nauczania Języków
 
 Warszawa
 telefon 22 833-91-12/szkoła językowa dla firm
 telefon 22 518-89-50/informacja dla firm
 
strona www.worldwideschool.pl
 
 Wirtualne klasy językowe,szkolenie online:
 strona www.wirtualnaklasa.com.pl
 Znajdziesz nas na: facebook 
   

Wyszukaj

a

b

e

f

k

l

m

n

o

p

r

s

ś

t

w

z

ż

* Szczegóły oferty, dostępność produktu oraz
ceny należy zweryfikować u Ofertodawcy

Powrót na początek strony

 

najlepsze Pomysł i realizacja: Agencja Promocyjna INFO-JURIKOM opis Firma działa od 1992r. Adres korespondencyjny, siedziba: 03-984 Warszawa, ul.Umińskiego 8/59 tel: 501 130 653, 22 671 74 78  email: km@sdog.pl   REGON: 013122820  NIPVAT: 113-020-62-55

Domeny firmowe: www.sdog.pl www.infojurikom.com.pl www.firmoskop.pl www.firmoport.pl www.soldy.pl facebook